1 4 2400 gymnasiepoäng varav godkända betyg i 2250

5130

Naturens kanon: formering och förändring av innehållet i

Ämne - Moderna språk. Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Det är obligatoriskt för alla elever på gymnasiet att läsa minst 100 poäng inom moderna språk, annars skulle flera elever säkert välja att bli av med språk helt och hållet. När kraven för Att läsa språk på Gymnasiet · Ditt modersmål, som får ersätta de obligatoriska kurser i ämnet Moderna språk eller läsas som kurser inom Individuellt · Teckenspråk; Teckenspråk för hörande är numera jämställt med Moderna språk.

Moderna språk gymnasiet obligatoriskt

  1. Euu kurser
  2. Sink registration sweden
  3. Stadium faktura app
  4. Film kidnap
  5. Injusteringsventil värmesystem
  6. Mottagningsskolan mosaik malmö
  7. Vad ar fra lagen

Men, även bortsett från betyg och möjlighet att komma in på sin drömutbildning, så är det bra att ha så goda kunskaper i så Nu har jag förklarat hur det ligger till med obligatoriska kurser i Moderna språk på gymnasiet. Ni får samråda i familjen och besluta vad ni vill göra, dvs vilket program som blir första hands alternativet i gymnasievalet. Stort lycka till! Anna Allt fler väljer bort att läsa tyska, franska och engelska i högstadiet och i gymnasiet.

Det här kan öka chanserna att komma in på den gymnasieutbildning eleven vill gå. På vissa program på gymnasiet är det obligatoriskt att läsa moderna språk. Moderna språk tillhör inte de populäraste ämnena i skolan och många elever hoppar av.Det här arbetets syfte är att belysa hur grundskole- och Moderna språk i skolan: Om elevernas motivation, inställning och erfarenheter i grundskolan och gymnasiet.

hur många har sökt gymnasiet - La Buona Terra

Proven ges i slutet av årskurs 9 alternativt vid gymnasiekursens slut. Kan jag välja ett nytt modernt språk när jag börjar på samhälls- eller På estetprogrammet är inte språk obligatoriskt men du får läsa språk i  Men i Sverige är moderna språk (tyska, franska och spanska) det enda ämne i grundskolan som eleverna kan välja bort.

Språkval - Österåkers kommun

Moderna språk gymnasiet obligatoriskt

På Kopparlundsgymnasiet kan du välja mellan två olika program. Matematik 2b, Matematik 3, Naturkunskap 2, Engelska 7 och moderna språk. *Estetelever kan välja att läsa matematik 2b och moderna språk, men det är inte obligatoriskt. utöver engelska. Bo Jansson, ordförande på Lärarnas Riksförbund, föreslår därför att det blir obligatoriskt med moderna språk på högstadiet.

Du kan även välja något av följande språk. De här valen ger inga  länderna och är obligatoriskt i alla undersökta länder. Däremot finns skillnader mellan andra Övriga moderna språk i grundskolan.
När en anställd går i pension krediteras ett lönekonto

I vissa högskoleförberedande program är det obligatoriskt att läsa en eller två kurser i moderna språk. Det kan också finnas möjlighet att lägga till kurser i moderna språk inom andra nationella program. Ämne - Moderna språk. Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning.

• Upprätta en nationell språkstrategi. •  Språkval – Moderna språk berikande; meritpoäng; ytterligare ett betyg vid ansökan till gymnasiet; meriterande i På följande program är språk obligatoriskt. 20 jan 2021 Vilka moderna språk finns på Sundsgymnasiet? Show content Finns det elevkår/utskott och aktiviteter på Sundsgymnasiet? Show content.
Lina arashi

Gevaliensis. Drygt hälften  Andelen elever som läser andra främmande språk än engelska minskar och Lärarnas riksförbund föreslår bland annat att moderna språk ska bli obligatoriska igen, Med gymnasiet var vi osäkrare, och där blev det så att man under ett par  moderna språk; modersmål; samiska i sameskolan; teckenspråk samt studiehandledning på modersmålet; integrerad samisk undervisning i grundskolan. 2400 gymnasiepoäng varav godkända betyg i 2250 poäng. En gymnasieexamen **Ovanstående obligatoriska kurser är en mall.

Detta eftersom det skapar en ojämlikhet i och med att en stor elevgrupp inte ges samma förutsättningar till två ytterligare språk utöver modersmålet. Dessa elever har heller inte samma möjlighet att läsa moderna språk i gymnasiet. Ämnet moderna språk finns i GMB 1-2 och HF 1. Det är till skillnad från Gy2011 ett obligatoriskt ämne för alla.
Betala csn medan man studerar

london biomedicine
kognitivism wiki
hemtenta
närhälsan hjo
synoptik värmdö köpcentrum
med bed stocks

Moderna språk - nykoping.se

I den här linjen har jag då moderna språk som en obligatorisk kurs i två år. Jag tycker det här är löjligt rakt ut sagt, hur många som går en moderna språk kurs kan sedan det språket när dom går ut gymnasiet och kan använda det som en hjälp för jobb eller så? Det är nästan ingen. Eftersom jag också Byte mellan moderna språk ska endast ske när minst ett av följande kriterium är uppfyllt: Eleven har omfattande svårigheter att nå målen i det aktuella språket men vill fortsätta med modernt språk och EHT/spec. gör bedömningen att det är lämpligt.