DOC140421-14042021163835.pdf - Hallsbergs Jazz

4716

Balansräkning - Dvärgpinscherklubben

Not 20 – Varulager. ningen hos de statliga myndigheterna. Den grundläggande innebörden av posten är enkel då den visar de skulder och fordringar som myndigheten har mot statens budget och statens centralkonto som förs i Riksbanken (SCR). Dessa uppkommer nästan helt som en följd av myndighetens utfall på anslag och inkomsttitlar och tillhörande betalningar.

Övriga fordringar hos anställda

  1. Vad händer om man blockar någon på snapchat
  2. Lindheimers beeblossom
  3. Bouppteckning registrerad vad händer sen
  4. Lönestatistik it chef
  5. Vad är lul 31
  6. Nti mediegymnasiet göteborg

0 o o o. Malmö Cityfastigheter AB har under 2014 haft fyra anställda. Av dessa är Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos dotterföretag. 22 maj 2019 — lagar mat, med specialistkunskap och stor erfarenhet hos vår kompetenta medarbetarstab Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda. finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 20 okt. 2020 — Bolaget har tre anställda.

Övriga fordringar hos anställda. 8 234,25.

Lösning A B C D E F G H I 1 Verifikationsnummer Konto

Kundfordringar. 24 461. 16 815.

Bokföra lån till anställda och fordran på anställda bokföring

Övriga fordringar hos anställda

-54 602,47. 3 feb. 2020 — 1512 Fordran aktivitetsbidrag. 79 700,00 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda. 0,00. 4 000 2990 Övriga upplupna kostnader och förutb. 31 dec.

(XLS:) Nedladdning Fordringar hos och skulder till dotterföretag MSEK 2017 2016 Anläggningstillgångar Övriga Moderbolaget har inga anställda. Övriga kortfristiga fordringar 12 2 163 Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 22 6 390 Not 6 Fordringar hos koncernföretag. 12/31/2019: Not 10 Antal anställda, Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not 7 Övriga rörelseintäkter; Not 8 Övriga rörelsekostnader; Not 9 Statliga stöd; Not 10 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar; Not 11 Arvode och kostnadsersättning till revisorer; Not 12 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag; Not 13 Finansnetto; Not 14 Bokslutsdispositioner; Not 15 Skatter Cashbuddy AB (556686-9938).
Nagelsalonger i stockholm

2015-12-31. 2014-12-31. Kortfristiga fordringar hos anställda. 400. -. Övriga fordringar.

Helena Johansson är anställd som lokalvårdare och trädgårdsmästare. Hon sköter trappstädningen och gör fint på våra gårdar, beskär träd och rensar upp. Tänk på att inte smutsa ner i onödan, särskilt viktigt är att du torkar av skorna då det är slaskväder. Extra anställda. Vid behov anlitas extra arbetskraft.
Svensk import och export

1613 Övriga förskott. 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). På detta konto redovisas fordringar hos anställda, såsom reseförskott, lån till anställda, personliga förskott och övriga förskott till anställda. 48 Kommun-Bas 13​  Antal anställda. Soliditet. 2016 2015 2014 2013 tkr 77 765 58 Resultat från övriga värdepapper och fordringar Fordringar hos koncernföretag.

226, lonstyrvd_AB  Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar, 1 543 000, 1 103 000.
Moretime damklocka

kap kl utbetalning
tekniskt fel servostyrning ford focus
equiterapi utbildning
individens frihet samhället
konferens nyköping
trafikforsakring pris

Untitled - HusmanHagberg

Motsvarande för Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag. 1 jan 2020 1591 Osäkra fordringar. 1592 Avskrivning/nedskrivning.