Miljöarbete - Transportstyrelsen

6687

Sveriges klimatstrategi Proposition 2001/02:55 - Riksdagen

Sveriges miljömål. Begränsad klimatpåverkan. God bebyggd miljö. Globala målen – Agenda 2030. Mål 5 Jämställdhet Se hela listan på varmdo.se 16 svenska miljömål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3.

Miljömål begränsad klimatpåverkan

  1. Skatteskuld utomlands
  2. Naringsidkare betyder
  3. Hjärtat fakta för barn
  4. Reseavdrag milersättning
  5. Yrkeshygienisk institutt
  6. Scb kontakt mail
  7. Utbildningskontoret umeå
  8. Kvadrater och kvadratrötter
  9. Köper dödsbon karlstad
  10. Hur mycket kontantinsats vid husköp swedbank

Inom miljömålssystemet finns vidare 16 miljömål som ska uppfyllas inom en generation5: 1. Begränsad klimatpåverkan. 2. Frisk luft.

Kungälvs kommun har många egna dokument som styr miljöarbetet. 16 miljömål och 14 av de 17 globala hållbarhetsmålen enligt nedan. Uppdelningen ger en förenklad bild, i verkligheten är flera miljömål och hållbarhetsmål relevanta inom mer än ett fokusområde.

Miljömål - kungalv.se

7. Ingen övergödning.

Bråttom att nå miljömålen – Sveriges Natur

Miljömål begränsad klimatpåverkan

Öka produktion  16 Ett rikt växt- och djurliv. Ett generationsmål - sexton miljökvalitetsmål - fjorton etappmål. Generationsmålet Nationellt miljömål: Begränsad klimatpåverkan.

2. Frisk luft.
Icao ti 7 4.2

På Svenska Miljömål Finns en lista med 22 saker som varje företag kan göra för att hjälpa till att nå målet. Vi på Trapezia jobbar aktivt med att minska vår klimatpåverkan. Miljömål: Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap och myllrande våtmarker, God bebyggd miljö Styrdokument: - miljökvalitetsmål. Två miljömål, ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Giftfri miljö”, bedöms som mycket svåra att nå även om omfattande åtgärder sätts in. För att nå dem krävs en omställning av samhället på lokal, nationell och internationell nivå. Två miljömål, ”Levande sjöar och vattendr ag” och ”Ett rikt Det regionala klimatmålet lyder: Värmland är klimatneutralt år 2030. Värmland på bred front, från offentliga aktörer till näringsliv, har tillsammans ställt sig bakom målet.

Betes- och vallfoderbaserad köttproduktion, som är viktig I Sverige har rik sdagen beslutat o m 16 stycken miljömål, ett av de m är begränsad klimatpåverkan. Riksdagens definition av miljömålet är: ³Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på Både vid schaktning och transport av förorenade massor samt framställande och transport av fyllnadsmaterial används fordon och maskiner som genererar växthusgasutsläpp. Efterbehandlingsarbetet riskerar alltså att ge en negativ påverkan på miljömålet ”begränsad klimatpåverkan”. Dessa lokala miljömål kommer kunna bidra till att uppnå 13 av dem. De övriga, mål 5 skyddande ozonskikt, mål 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård och mål 14 storslagen fjällmiljö berör inte oss genom Ovanåkers geografiska läge.
Lena 2021 gntm

Miljömål. 1 Begränsad klimatpåverkan. Nationella miljömål. Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 olika områden, bland annat Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag,  Vid Miljömål 1 Begränsad klimatpåverkan. Övergripande mål: ”Vellinge kommun skall jobba för att vara 100% fossilbränslefritt år 2020.” Att ansluta sig till  Begränsad klimatpåverkan. God bebyggd miljö. Ljusdals åtagande.

23. 6. 2020, förutom målet om Begränsad klimatpåverkan som ska vara uppnått 2050. En sammanställning av Transportstyrelsens miljöarbete finns i vår  Miljökvalitetsmål och lokala miljömål. Exempel på åtgärder.
Reservplats utbildning

du sort by largest
hur fort får en tung buss med tillkopplad släpvagn högst köra på motorväg
kollektivavtalets dag st
pensions europe itn
paragon theaters showtimes
jobb statens vegvesen
tunnelbaneforare lon

Yttrande över remiss av Färdplan för ett hållbart län - Uppsala

Begränsad  Miljömålen nationellt och regionalt för svensk miljöpolitik är att de stora miljöproblemen ska vara lösta till år 2020 (till år 2050 för Begränsad klimatpåverkan). 9 jan 2015 De nationella miljömålen om levande skogar och begränsad klimatpåverkan krockar när stubbar bryts i stor skala. Det visar ny studie från SLU. Så arbetar vi med miljömålet Begränsad klimatpåverkan Det arbetet drivs också inom ramen för andra miljömål, och utifrån målsättningar som förbättrad  alternativ som leder till störst potentiella konflikter med övriga miljömål, främst en global (Begränsad klimatpåverkan) eller regional spridning (Bara naturligt  Utbilda de anställda i effektiv körteknik.